Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Hotline
Chức vụ:
Di động: (0258) 6511 360
Điện Thoại:
(0258) 6511360, 0906511360
Fax:
Địa chỉ:
58 Núi Cấm 1, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh Khánh Hòa
Địa chỉ:
58 Núi Cấm 1, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:
(0258) 6511360, 0906511360
Fax:
Email:
Website:

https://goo.gl/maps/e2jWvDuy1diepoM56

Bản đồ chỉ đường